KOBIETY WSPÓŁPRACUJĄCE

Raport Nesperta (właściciel marki Semilac) „Kobiety współpracujące” prezentuje aktywność oraz solidarność zawodową Polek.


Przedstawiony raport to nie tylko liczby, ale również komentarze znanych Polek ze świata biznesu, dziennikarstwa i polityki.
Badanie zostało przeprowadzone wśród kobiet miedzy 20 a 45 rokiem życia. Kryterium wzięcia udziału w badaniu to oprócz wieku, posiadanie doświadczenia zawodowego. Zbadane zostały opinie 800 kobiet z różnych części Polski. Z dużych miast, miasteczek i wsi. Kobiet, które prowadzą swoją działalność gospodarczą lub są zatrudnione na podstawie różnych umów o prace.
Pierwsze wnioski w badaniu obrazują grupę badanych kobiet:
- 52,9% badanych kobiet było w wieku 36-45 lat
- 45,9% badanych miało wyższe wykształcenie
- 80,6% badanych pracuje na umowę o pracę
- 52,1% badanych pracuje na stanowisku pracownika umysłowego/specjalisty
Przeprowadzony wywiad dowodzi, że odpowiedzi ankietowanych to odpowiedzi świadomych, wykształconych, pracujących zawodowo kobiet.
    Pierwszy etap badania to:
I Autopercepcja kobiet na rynku pracy
  Anna Kuropatwa (Data and Insights Director w Havas Media Group) komentuje:
“Mimo zmian kobiety muszą wykazywać się większą od mężczyzn determinacją i szczególną motywacją, aby móc rozwijać swoją karierę”.
Wnioski: mimo poprawienia sytuacji kobiet na rynku pracy przy szeroko już omawianym problemie niższych zarobków kobiet na tych samych stanowiskach, co mężczyźni. Nadal można mówić o licznych problemach dyskryminujących kobiet. Poniższe punkty to podsumowanie badanych zagadnień:
1.    Zaskakujące, ale same kobiety w stosunku do siebie są dyskryminujące.
Mimo statystycznie wyższego wyksztalcenia kobiety oceniają siebie, jako te z niższymi kompetencjami.
2.    Kobiety mówiąc o otrzymywanym wsparciu w pracy, donoszą, że tak samo mogą liczyć na wsparcie mężczyzn, co innych kobiet.
3.    Kobiety równolegle z powyższym odpowiadają w ankiecie ( 30 % ankietowanych), że mężczyzna jest preferowanym przełożonym/szefem.
Anna Rosińska (dziennikarka wysokich Obcasów Ekstra) mówi:
„Póki same siebie będziemy postrzegać krytycznie, trudno oczekiwać równych płac i poprawy sytuacji zawodowej kobiet w Polsce”.
Kobiety w tej części badania odnoszą się do bardzo stereotypowego postrzegania samych siebie.
Kobiety w badaniu same o sobie:
„Niestety mężczyźni są lepszymi partnerami w pracy, biznesie. Kobiety czasem traktują inne kobiety jak rywalki, a nie jak partnerki”.
W badaniu w wypowiedziach kobiet sprzeczność goni sprzeczność, kolejne pytania ankietowe pokazują:
4.    Badane kobiety krytyczne nastawione do siebie samych jednocześnie mówią, że płeć nie ma znaczenia, jeśli chodzi o współpracę.
5.    Kobiety twierdza, że są dyskryminowane w miejscu pracy.
Jednocześnie badane donoszą:
6.    Kobiety po równo rywalizują ze sobą jak się wspierają.
Drugi etap badania to:
    II Kobieca przedsiębiorczość
W tej części badania widoczne są różnice pokoleniowe miedzy kobietami.
1.    45,9% kobiet w wieku 22-45lat chciałaby założyć własną działalność
2.    51,8% kobiet w tym samym wieku uważa, że posiadają niezbędna wiedzę do prowadzenia własnej działalności
Pozytywnie kobiety oceniają siebie w punkcie dotyczącym samorozwoju. Wynik tej części badania  jest bardzo imponujący.
2/3 badanych wskazało na rozwój, doszkalanie, niezależność zawodową, jako szczególną wartość.
Wnioski same się nasuwają. Kobiety nadal musza popracować nad stereotypami, które latami kulturowo wpłynęły na postrzeganie kobiet. Tego jak kobiety widzą same siebie i inne kobiety. Kobiety zauważają dyskryminację, ale nadal nie czują się dobrze w roli liderów.
Warto popracować nad dowartościowaniem samych siebie.
Wykształcone kobiety, ciągle rozwijające, niebojące się zmian, gotowe otwierać swoje przedsiębiorstwa powinny być bardziej świadome swojej wartości.
Tekst powstał w oparciu o badania przeprowadzone przez Havas Pr dla Nesperta.
Dekabrystów 35b
42-218 Częstochowa
+48 34 367 15 50
biuro@macrowork.pl
© 2016 • All Rights Reserved