#DZIEŃZMIAN III EDYCJA

Zapraszamy do III edycji akcji #DzieńZmian!
III edycja Dnia Zmian stała się jesienną edycja. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom wobec naszej akcji przedłużamy naszą „misję” edukowania i dzielenia się wiedzą na temat pracy tymczasowej.

Pragniemy trafić do szerokiego grona odbiorców i rozpoczynamy cykl warsztatów na uczelniach wyższych i w szkołach. Wraz z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej współorganizujemy program: „Akcelerator Kariery”. Chcemy wesprzeć Wszystkich chętnych w doskonaleniu umiejętności miękkich, tak aby zwiększyć efektywność osobistą na rynku pracy.
Nadal mówimy o legalnym i bezpiecznym zatrudnieniu, ale idąc krok dalej podkreślamy wagę korzystania z umiejętności miękkich. Niezbędnych do bycia pełnowartościowym pracownikiem.
„Kompetencje miękkie, inaczej umiejętności interpersonalne dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności społecznych. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, jego postawach, motywacji oraz zarządzaniu własną osobą”.
Dekabrystów 35b
42-218 Częstochowa
+48 34 367 15 50
biuro@macrowork.pl
© 2016 • All Rights Reserved